วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

      
        อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เส้นทางที่1
ห้อง1-7จะอธิบายเกี่ยวกับการสถาปนารัตนโกสินทร์จนยุครัตนโกสินทร์
บางห้องจะมีลักษณะพิเศษคือชมภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ

เส้นทางที่2
ห้อง8 รวบรวมนำเสนอวิถีชีวิตไทยคนไทยในสมัยก่อนถึงปัจจุบัน
ห้อง9เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ

ดูเนื้อหาเพิ่มที่ www.nitasrattanakosin.com